Γενικά


Η Εταιρεία

ΦΑΡΜΑΚΑΠΟΘΗΚΗ Μ.ΜΑΣΤΡΑΚΟΥΛΗ-Ε.ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΕ

CRETAPHARM ΑΕ

ΑΜΑΕ 56333/70/Β/04/19
ΑΡ. ΓΕΜΗ 077002427000

 

Πλατεία Ρωμανού  712.01 Ηράκλειο Κρήτης

ΑΦΜ  082283065  Δ.Ο.Υ.  ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

 

Μέτοχοι

Αναγνωστοπούλου   Ευαγγελία   Φαρμακοποιός

Κοκάλης                     Νικόλαος              «

Μαστρακούλη            Μαρία                    «         

 

Διοικητικό Συμβούλιο

Αναγνωστοπούλου Ευαγγελία  Πρόεδρος

Κασσαπάκης Παναγιώτης  Αντιπρόεδρος

Κασαπάκης Κώστας    Διευθύνων Σύμβουλος

Αναγνωστόπουλος Αυγερινός   Μέλος